Dr. Szabó Gábor

Dr. Szabó Gábor

ügyvéd

A lakóház építésére alkalmas telektulajdon utáni illetékkedvezmény

Jogorvoslatok, adómérséklés, jogok és kötelezettségek

A legfontosabb illetékkedvezmények tekintetében építkezés céljából történõ telekvásárlás esetét is érdemes megvizsgálni. Az építkezés mentes az illeték alól, azonban az ahhoz szükséges telek megvásárlása után 10 %-os vagyonszerzési illeték fizetendõ. Ugyanakkor a törvény illetékmentességet biztosít a lakóház építésére alkalmas telektulajdon vásárlása esetére, ha az adásvételi szerzõdés földhivatalba történõ benyújtásától számított 4 éven belül a telekre lakóházat építünk. Ennek a mentességnek a törvényi feltételei igen szigorúak, a legkisebb hiba is elég ahhoz, hogy illetéket kelljen fizetnünk.

A kedvezményt csak az építésügyi szabályoknak és a településrendezési tervnek megfelelõen kialakított, lakóépület elhelyezésére szolgáló, beépítetlen földrészlet megszerzése esetén lehet igénybe venni. A beépítetlenség azt jelenti, hogy a lakótelek üresen áll, azon építmény egyáltalán nem lehet. Ha a telken bármilyen építmény található (akár egy lebontandó épület, vagy egy gazdasági épület), akkor célszerû elõbb egy elõszerzõdést kötni, majd az építményt elbontani, a bontás tényét az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni, és csak ez után lehet az adásvételi szerzõdést megkötni. Ha az ingatlan teljesen üres, akkor érdemes ellenõrizni a földhivatalnál, hogy a tulajdoni lapon szereplõ megnevezés megegyezik-e a valós állapottal.

Ha a fentieknek eleget tudtunk tenni, akkor az illetékmentesség szempontjából további követelmény még, hogy az építési szándékunkat, azaz az illetékmentesség iránti igényünket be is jelentsük az illetékhivatalnak ( 2007-tõl APEH regionális illetékkiszabási osztályai), méghozzá az illetékkiszabásról szóló fizetési meghagyás kézhezvételétõl számított 15 napon belül. Ha ezt elmulasztjuk megtenni, akkor a mentességet utóbb már nem vehetjük igénybe. Határidõn belüli bejelentés esetén az illetékhivatal a kiszabott illetéket felfüggeszti, és ha a lakóház felépítését a használatbavételi engedéllyel a 4 éves határidõ elteltét követõ 15 napon belül igazolni tudjuk, akkor a felfüggesztett illeték véglegesen törlésre kerül. Ellenkezõ esetben a meg nem fizetett illetéket késedelmi pótlékkal megnövelt összegben kell megfizetnünk.

Amennyiben hasonló ügyben érintett, vagy bármilyen kérdése merül fel fentiek kapcsán, forduljon hozzánk elérhetoségeinken.