Dr. Szabó Gábor

Dr. Szabó Gábor

ügyvéd

Melyek azok a károk, amikért kártérítést fizet a biztosító?

Jogorvoslatok, adómérséklés, jogok és kötelezettségek

A mai magyar többszereplõs gépjármû casco és kötelezõ felelõsség biztosítási piacának liberalizáltságához nem férhet kétség.

A biztosítók egyre élesedõ versenye jellemzõ a biztosítási piacra. Maga a verseny is hat a szereplõkre, újak lépek be, mások eltûnnek ( pl. MÁV Biztosító.) A biztosítóknak kiélezett versenyhelyzetben kell talpon maradniuk, ami arra ösztönzi õket, hogy minden kiadásuk többszörös racionálási- költségcsökkentõ szûrõn keresztül menjen át. Ennek a szemléletnek a szülötte az a fajta ,”szigorú” kártérítési-kárkifizetési gyakorlat, aminek a kárt szenvedett autós sokszor az elszenvedõje.

A piaci verseny azonban nem adhat alapot arra, hogy a károsult részére a jogszerû összegnél is kevesebbet fizessen ki a biztosító.

A gépkocsi kárkori értékének maghatározását több tényezõ befolyásolja. Az elõzménykárok meghatározásánál elõfordul, hogy a biztosító egyes értékcsökkentõ elemeket többnek, míg értéknövelõket kevesebbnek értékel.

Ilyen lehet pl. egyes elõzménykárok magasabbra értékelése, extrafelszerelések, értéknövelõ tényezõk alulértékelése, új elemek ( pl. gumik) értéknövelõ hatásainak figyelmen kívül hagyása.

Hibásan kitöltött kárbejelentõ lap indokai is okot adhat pl. ha nincs minden kárt szenvedett gépkocsielem rögzítve.

Egy balesetben például a sebváltómû sérüléseit nem tartalmazta a kárbejelentõ lap, ezért azt a biztosító nem vette bizonyítottnak, így kevesebbet fizetett.

Ilyen és hasonló estekben a peres eljárás keretében lehet érvényesíteni a kárigény-többletet, ill. nyílhat mód annak bizonyítására.

Csak azt a pert nem lehet megnyerni, amit el sem indít a károsult.

Egyáltalán nem egyedi jelenség, hogy a biztosító által felkínált kártérítési összeg és a biztosítási szerzõdés alapján jogszerû összeg között nincs egyezés. Ha a biztosító szakértõje által megállapított kárértéket aggályosan alacsonynak találjuk, nem kötelezõ ezzel beérnünk. Ez esetben is fennálló lehetõség a kárigény peres úton történõ érvényesítése.

Mely károkért fizethetnek a biztosítók? Vagyoni károk többek között a gépjárműben keletkezett kár, ruházatot ért kár, egyéb ingó eszközök, melyek a gépjárműben voltak és megsemmisültek, megrongálódtak a baleset következtében (pl. laptop, fényképezőgép, telefon) továbbá orvosi- egészségügyi gyógyászati költségek , hozzátartozók látogatási költségei, valamint felmerülhet még elmaradt haszon (a baleset után) a beteg keresetkiesése, hozzátartozók keresetkiesése, miatti járulék.

Megkönnyíti a munkánkat, ha ezekről a költségekről van számla, de a számla nem feltétel.

Nem vagyoni károk lehetnek általában a sérülésekkel járó fizikai fájdalom, a lelki szenvedés, hozzátartozó elvesztésének lelki traumája (kártérítésre jogosult minden egyes közvetlen hozzátartozó), ápolási költségek, rehabilitációs költségek, korlátozottabbá váló élettér, a testi épség megromlása, az egészség romlása által kiváltott sérelem vagy a társadalmi státusz és értékvesztés, ill. a jövőbeli szellemi fizikai fejlődéstől, szakmai egyéb lehetőségektől való elesés.

Kötelező biztosítás esetén a felmerült és bizonyított elmaradt haszon is jár továbbá a számlával igazolt szállítási költség is igényelhető.

Külföldi baleset esetén a hazaszállítás költsége is igényelhető.

A perben a károsult részére megítélt kárösszegen felül kamat is jár, méghozzá a káresemény idõpontjától számítottan. Amennyiben hasonló ügyben érintett, vagy bármilyen kérdése merül fel fentiek kapcsán, forduljon hozzánk elérhetõségeinken. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.