Nemzetközi bíróság előtti kárigények érvényesítése, emberi jogok sérelme

 


 

Az Európa Tanács 1950november 4-énRómában írta alá az Emberi Jogok Európai Egyezményét.  Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény (angol neve: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, vagy röviden European Convention of Human Rights)  végrehajtására hozták létre az Emberi Jogok Európai Bíróságát (European Court of Human Rights, rövidítve: ECoHR).

Az egyezményt Magyarország vonatkozásában 1992november 5-től kell alkalmazni. Az egyezményt – és több kiegészítő jegyzőkönyvét – az 1993. évi XXXI. törvény hirdette ki.

Az Európa Tanács által elfogadott egyik legfontosabb egyezménynek a Tanács mind a 47 tagja részese. Az aláíró felekkel szembeni emberi jogi sérelmekkel kapcsolatos kereseteket a többi aláíró állam és magánszemélyek nyújthatják be.

 A fent nevezett Egyezmény védi különösen az élethez való jogot; a tisztességes eljáráshoz való jogot polgári és büntető ügyekben egyaránt; a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot; a véleménynyilvánítás szabadságát; a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságát; a hatékony jogorvoslathoz való jogot; a javak háborítatlan élvezetéhez való jogot, a választójogot és a választhatósághoz való jogot is.

 Amennyiben Ön hasonló jogsértést szenvedett állami hatóságok által, személyiségi jogaiban sérelmet szenvedett, ilyen ügyekben érintett lehet vagy kárt szenvedett, forduljon Irodánkhoz. A bíróság több eseti döntésében rámutatott, hogy elhúzódó polgári peres eljárás vagy büntető eljárás is megalapozhatja a kárigényekre való jogosultságot. Ha Ön érintett több évig indokolatlanul elhúzódó hatósági eljárásokban,perekben, forduljon Irodánkhoz, mert segítségére leszünk a jogsértések miatti kártérítések elérésében.